Перейти до основного вмісту
Семантичне ядро сайту

Семантичне ядро сайту – це впорядкований набір слів, їх морфологічних форм та словосполучень, які найточніше характеризують вид діяльності, товари чи послуги, які пропонує сайт.

Семантика - розділ мовознавства, що вивчає смислову наповненість одиниць мови. Тому терміни «семантичне ядро» та «смислове ядро» тотожні.

ПІдписка