Перейти до основного вмісту
Домен, доменне ім'я

Домен - це область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується ім'ям домену.

Доменне ім'я (domain name) – це адреса мережного з'єднання, яка ідентифікує власника адреси. По суті, це унікальна адреса (ім'я) кожного окремого сайту в мережі інтернет. Адреси в Інтернеті будуються за доменною системою адресації (domain name system, DNS), тобто кожна адреса складається з декількох рівнів. При цьому існують два основні способи адресації: символьний, який призначений для використання людьми та чисельний, заснований на IP-адресах і використовуваний комп'ютером.

Кожен з десятків мільйонів комп'ютерів, що входять до Інтернету має власну унікальну доменну адресу (domain address), часто звану також доменним ім'ям (domain name) комп'ютера або просто ім'ям вузла (host name). Ця адреса виглядає як кілька слів, скорочень або інших ланцюжків символів без пробілів (букви повинні бути тільки латинськими), що йдуть підряд і розділені крапками.

Складові частини доменного адреси називаються сегментами та утворюють ієрархічну систему. Останній (крайній правий) сегмент, званий доменом верхнього рівня, визначає приналежність комп'ютера до мережі тієї чи іншої країни і складається зазвичай з двох літер, наприклад .su - Радянський Союз, .ru - Росія, ua - Україна.

Традиційно використовується інша система – тематична. У цій системі домен верхнього рівня складається з трьох букв і позначає належність власника адреси до одного з таких класів: .com – комерційні сайти, .edu – освітні організації, .org – інші організації. .

Взагалі кажучи, домен - це не те саме, що "сегмент доменного адреси". Домен (це слово означає в перекладі “область”, “район”) зобов'язаний однозначно вказувати місце розташування в Інтернеті деякої сукупності вузлів, про які кажуть, що вони належать до цього домену (з цієї точки зору сама доменна адреса також можна назвати доменом, до якого належить лише один комп'ютер). Так само як і "будинок" у поштовій адресі одночасно розташований на деякій вулиці, в деякому місті і в деякій країні, один і той самий комп'ютер належить відразу до кількох доменів

ПІдписка